Dragon Bridge (Da Nang, Vietnam)

The Dragon Bridge (Cầu Rồng) in Da Nang, Vietnam spans the River Hàn and breathes fire.  Crossing the Hàn River at the Lê Đình Dương/Bạch Đằng traffic circle, the Dragon Bridge provides the shortest road